Управен и надзорен одбор

JEF Македонија (Млади Европски Федералисти Македонија)

Иван Николовски

Претседател
inikolovkski@jef.mk

Јелена Пероска

Генерален секретар
jperoska@jef.mk

Сибел Амет

Координатор за членство
samet@jef.mk

Кристијан Ѓорѓиоски

Координатор за меѓународна соработка
kgjorgjioski@jef.mk

Тамара Петковска

Претседавачка со Надзорен одбор
tpetkovska@jef.mk

Ева Јованова

Член на Надзорен одбор
ejovanova@jef.mk

Кристијан Фидановски

Член на Надзорен одбор
kfidanovski@jef.mk

Партнери

Блог/ Последни Новости